کارگاه آموزشی کاربردی الگوریتم های بهینه سازی با زبان برنامه نویسی پایتون