کارگاه آموزشی تحلیل داده و یادگیری ماشین با زبان برنامه نویسی پایتون (زبان ارائه کردی می باشد)