وب‏ سایت نویسی

مبانی اولیه اینترنت و موتورهای جستجو ۳۶ ماه- ماهانه ۸ ساعت ۱۵-۱۱ وب‏سایت نویسی
زبان‏های نشانه‏ گذاری  HTML و CSS
زبان‏های برنامه ‏نویسی JS و jQuery
زبان‏های برنامه‏ نویسی SQL و PHP/PYTHON
·   دانستن نحوه کار اولیه با یکی از سیستم¬های کامپیوتر، و یا لپ¬تاپ

·   آشنایی با نحوه پیاده-سازی مسائل در یک محیط برنامه¬نویسی پیش از این دوره

بدون دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند