مهارت‏ های پایه ‏ای کامپیوتر

آموزش مبانی اولیه سیستم عامل ۱۲ ماه- ماهانه ۸ ساعت ۱۲-۷ مهارت‏های پایه ‏ای کامپیوتر
آموزش کار صفحه کلید
Microsoft Word
Microsoft PowerPoint
Microsoft Excel

بدون دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند