زبان برنامه ‏نویسی پایتون

مبانی کامپیوتر ۱۸ ماه- ماهانه ۸ ساعت ۱۵-۱۱ زبان برنامه ‏نویسی پایتون
مفاهیم الگوریتم و فلوچارت در برنامه ‏نویسی
ساختار برنامه ‏نویسی کامپیوتر
مقدمات برنامه‏ نویسی پایتون با نمودارهای بلاکی
آموزش برنامه‏ نویسی پایتون در محیط ژوپیتر
مقدمات بازی‏ سازی کامپیوتر با پایتون
·   دانستن نحوه کار اولیه با یکی از سیستم¬های کامپیوتر، و یا لپ¬تاپ

·   آشنایی با نحوه پیاده ­سازی مسائل در یک محیط برنامه ­نویسی پیش از این دوره

بدون دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند