دوره های هدفمند نجوم ۶ تا ۹ سال

اهداف دوره آموزشی مدت زمان آموزش گروه سنی دوره آموزشی
بکارگیری فیلم‏ها و بازی‏های هدفمند در زمینه نجوم ۴ ماه- ماهانه ۴ ساعت ۹-۶ نجوم
آشنایی با منظومه شمسی
آشنایی با آسمان شب
آشنایی با مفاهیم نجوم
آشنایی با مفاهیم کیهان‏شناسی

بدون دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند