برنامه‏ نویسی Small Basic

مبانی کامپیوتر مفاهیم الگوریتم و فلوچارت در برنامه‏نویسی ۱۲ ماه- ماهانه ۸ ساعت ۱۵-۱۱ برنامه‏نویسی Small Basic
آموزش مبانی برنامه‏نویسی کامپیوتر با فلوچارت و مسائل مختلف
آموزش برنامه ‏نویسی Small Basic با مثال‏ها و پروژهای متنوع به صورت کامل و عملی
·   دانستن نحوه کار اولیه با یکی از سیستم¬های کامپیوتر، و یا لپ¬تاپ

·  آشنایی با نحوه پیاده­سازی مسائل در یک محیط برنامه­نویسی پیش از این دوره

بدون دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند