برنامه‏ نویسی جاوا

مبانی کامپیوتر، مفاهیم الگوریتم، فلوچارت، و برنامه نویسی کامپیوتر ۲۰ ماه – ماهانه ۸ ساعت ۱۸-۱۵ برنامه‏ نویسی جاوا
برنامه‏ نویسی جاوا در NetBeans
توسعه برنامه‏ نویسی جاوا در Minecraft
·   دانستن نحوه کار اولیه با یکی از سیستم¬های کامپیوتر، و یا لپ­تاپ

·   آشنایی با نحوه پیاده-سازی مسائل در یک محیط برنامه¬نویسی پیش از این دوره

بدون دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند