برنامه‏ نویسی اندروید

مبانی کامپیوتر ۱۸ ماه- ماهانه ۸ ساعت ۱۵-۱۱ برنامه ‏نویسی اندروید
مفاهیم الگوریتم و فلوچارت در برنامه‏نویسی
مبانی برنامه‏نویسی کامپیوتر با فلوچارت
مبانی برنامه ‏نویسی جاوا در NetBeans
یادگیری برنامه ‏نویسی اندروید درApp Inventor
·   دانستن نحوه کار اولیه با یکی از سیستم¬های کامپیوتر، ویا لپ¬تاپ

·   آشنایی با نحوه پیاده-سازی مسائل در یک محیط برنامه¬نویسی پیش از این دوره

بدون دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند