ارتقا توانایی حل مسئله به صورت بازی محوری

بررسی اولیه قابلیت حل مسئله در کودکان ۱۲ ماه- ماهانه ۸ ساعت ۱۰-۸ ارتقا توانایی حل مسئله

به صورت بازی محوری

پرورش قابلیت حل مسئله و تفکر با بازی‏های طراحی شده و ارائه شده در دنیا
Minecraft Hour of code
آکادمیک لاک پشت با زبان LOGO
دانستن نحوه کار اولیه با یکی از سیستم­های کامپیوتر، لپ­تاپ و یا تپلت

بدون دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده اند