پایگاه داده (Data base)

پایگاه داده (Data base)

پایگاه داده (Data base) چیست؟

پایگاه داده مجموعه ای از داده های ذخیره شده در رایانه است. ساختار این داده ها معمولاً به گونه ای است که داده ها را به راحتی در دسترس قرار می دهد.

 

پایگاه داده رابطه ای (Relational data base) چیست؟

پایگاه داده رابطه ای نوعی پایگاه داده است. از ساختاری استفاده می کند که به ما امکان شناسایی و دسترسی به داده ها را در رابطه با داده دیگری در پایگاه داده می دهد. غالباً ، داده ها در یک پایگاه داده رابطه ای به صورت جداولی سازمان یافته اند.

 

سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای (RDBMS) چیست؟

سیستم مدیریت پایگاه داده رابطه ای (RDBMS) برنامه ای است که به شما امکان می دهد یک پایگاه داده رابطه ای ایجاد ، به روز و مدیریت کنید. بیشتر سیستم های مدیریت پایگاه داده رابطه ای از زبان SQL برای دسترسی به پایگاه داده استفاده می کنند.

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه