علم داده (Data science) چیست؟

علم داده (Data science) چیست؟

علم داده روشی برای رسیدن از داده های خام به دانسته های ارزشمند است. به این کار اصطلاحا استخراج دانش Knowledge discovery گفته می شود.علم داده زمینه های مختلفی از جمله آمار، روش های علمی و تجزیه و تحلیل داده و تکنیک های یادگیری ماشین را برای استخراج دانش ارزشمند از داده ها ترکیب می کند، این دانش ارزشمند معمولا در داده های اولیه پنهان هستند.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه