داده (Data)

داده (Data)

داده (Data) چیست؟

داده های رایانه ای اطلاعاتی است که توسط رایانه پردازش یا ذخیره می شود. این اطلاعات ممکن است به صورت اسناد متنی ، تصاویر ، کلیپ های صوتی ، برنامه های نرم افزاری یا انواع دیگر داده ها باشد. داده های رایانه ممکن است توسط پردازنده مرکزی رایانه پردازش شده و در پرونده ها و پوشه ها بر روی دیسک سخت کامپیوتر ذخیره شود.

 

داده خام (Raw data) چیست؟

داده های خام مجموعه ای از اطلاعات اولیه است که از یک نهاد داده خاص جمع آوری شده است و هنوز توسط ماشین یا انسان پردازش نشده است.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه