تاثیر هوش مصنوعی بر آینده انسان

تاثیر هوش مصنوعی بر آینده انسان

کارشناسان پیش بینی کردند که هوش مصنوعی شبکه ای باعث تقویت اثربخشی انسان می شود اما همچنین استقلال ، اختیار و توانایی های انسانی را تهدید می کند. آنها از امکانات گسترده صحبت کردند.

اینکه رایانه ها ممکن است در کارهایی مانند تصمیم گیری پیچیده ، استدلال و یادگیری ، تجزیه و تحلیل پیشرفته و تشخیص الگو ، دقت بینایی ، تشخیص گفتار و ترجمه زبان با هوش و توانایی های انسانی مطابقت داشته باشند یا حتی از آن فراتر بروند.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه