الگو (pattern) در علم داده چیست؟

الگو (pattern) در علم داده چیست؟

الگو در واقع همان دانش استخراج شده است. وقتی شما یک سری “اجناس و فاکتورهای اولیه” برای شروع کار فروش دارید، شما در واقع “اطلاعات” دارید، اما وقتی بدانید “چطور باید فروش انجام دهید تا در کارتان موفق شوید ” آنگاه شما به “دانش ارزشمند” در این زمینه رسیده اید.

دانش استخراج شده معمولا به صورت گزاره های اگر-> آنگاه مطرح می شود  که به آنها الگو (Pattern). برای مثال، اگر اجناس در دوره خاصی با تخفیف فروخته شود -> (آنگاه) مشتری بیشتری جذب خواهد شد.

در واقع علم داده به شما کمک می کند تا این دانش ارزشمند را نه به مرور زمان و تجربه بلکه بوسیله ماشین و در مدت زمان کمتری کشف و استخراج کنید.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه