12
ورکشاپ آموزشی
200
دانش پژوهان
50
دوره آنلاین آموزشی
9
موضوعات

کارگاه آموزشی آنلاین

کلاس آنلاین کودکان و نوجوانان

آموزش آفلاین علم داده

آموزش آفلاین کودکان

گروه تحقیقاتی آموزشی برناک در دو حوزه کودک و بزرگسال، در حوزه هوش مصنوعی فعالیت دارد. این گروه با در اختیار گرفتن کادر مجرب آموزشی، شامل متخصصان علم داده و کامپیوتر قصد دارد تا نیروهای متخصص در این زمینه پرورش دهد.

فعالیت های حوزه بزرگسال شامل برگزاری کارگاههای آنلاین علم داده است، آموزش مفاهیم در این کارگاهها، بر اساس کار عملی و تقویت مهارتهای کد نویسی شکل می گیرد. اساتید مسلط و قوی در این کلاسها، گام به گام به دانش پژوهان در پیاده سازی کد ها، کمک می نمایند و پاسخ گوی سوالات در این زمینه هستند. محتوی آموزشی از منابع بروز دنیا تهیه و تنظیم شده و سعی ما بر آن است که از تجربه های واقعی، برای آموزش مفاهیم کمک گرفته شود.    

حوزه کودکان شامل آموزش مفاهیم و پایه های هوش مصنوعی در ذهن کودک است. این کار با تمرین های ذهنی و همزمان با آموزش مهارت های عملی قابل اجراست. این مفاهیم با رشد ذهنی کودک به پختگی و شکوفایی می رسند.

فرآیند لازم جهت یادگیری دوره آموزشی دلخواه

گام اول

جستجوی دوره آموزشی

جستجو کردن در دوره های علم داده، برنامه نویسی بزرگسالان، برنامه نویسی کودکان، مهارت های پژوهشی، مهارت های کامپیوتری.

گام دوم

مشاهده توضیحات و سرفصل های دوره

سرفصل های دوره آموزشی موردنظر توسط دانش پژوه ارزیابی گردد.

گام سوم

ثبت نام و شرکت در دوره

مراحل ثبت نام تکمیل گردد.